English Language
 Noutăți   |   Departamente   |   Proiecte   |   Formare   |   Voluntariat   |   Parteneri   |   Galerie   Descărcări 
Contact

Despre noi

Legături utile
 
www.erasmusplus.ro/
www.llp-ro.ro
www.stiriong.ro
www.fdsc.ro
www.europapentru
cetateni.eu

www.fseromania.ro
www.eurodesk.ro

www.fonduri-ue.ro

 

 

 

Proiecte internaționale

Erasmus+ KA1 nr. 2015 - 1- RO01-KA104-014612
”Dezvoltare organizațională prin proiecte europene

Pornind de la dezideratele asociației de a se dezvolta ca centru de resurse pentru formarea adulților și tinerilor și de a avea membri și voluntari activi cu competențe cheie relevante pentru activitățile pe care le desfășoară, conducerea asociației a considerat că este absolut necesară, ca primă etapă în atingerea obiectivelor urmărite, participarea la 3 cursuri de formare (3 mobilități pentru fiecare curs), centrate pe nevoile prime identificate (comunicare eficientă, gândire creativă, competențe digitale) a unor persoane, care:

 • sunt implicate activ în activitatea asociației, asigurând bunul mers al acesteia;

 • și-au îndeplinit cu promptitudine sarcinile trasate;

 • au competențe dezvoltate în formarea adulților și tinerilor.

 

Descarcă Broșură informativă (format PDF)

Descarcă Anunț concurs selecție (format PDF)

Descarcă Rezultate selecție (format PDF)

Descarcă Broșură - Avantajele unei gândiri creative (format PDF)

Descarcă Broșură - Comunicare eficientă (format PDF)

 

Descarcă Pliant _curs_Encouraging creative thinking_Praga (format PDF)

Descarcă Pliant_curs_Digital Extra_Stockholm (format PDF)

Descarcă Pliant_curs_Developing Effective Communication Skills_Ljubliana (format PDF)

Descarcă Pliant_Erasmus+_KA1_Educatia Adultilor (format PDF)

Descarcă Pliant_proiect_DOPE (format PDF)

 

 

Obiectivele proiectului

Au fost stabilite în concordanță cu nevoile organizației, identificate pe parcursul activităților desfățurate și al proiectelor implementat, precum și în urma analizării chestionarului de nevoi aplicat celor 26 de membri și voluntari activi. Acestea sunt:

 • IMBUNATATIREA nivelului de abilitati si competente care sa asigure o comunicare eficenta intre membrii si voluntarii asociatiei, intre acestia si partenerii nationali si europeni,pentru optimizarea relatiilor in vederea imbunatatirea colaborarii viitoare;
   

 • DEZVOLTAREA abilitatilor unei gandiri creative pentru rezolvarea intr-un mod inovativ a problemelor cu care asociatia se confrunta in diverse situatii si cresterea calitatii activitatilor educative desfasurate cu copii si tineri;

 • ASIGURAREA conditiilor necesare dobandirii si dezvoltarii de catre membrii si voluntarii asociatiei a competentelor digitale si a abilitatilor de comunicare in limbi de circulatie europena;
   

 • INTARIREA cooperarii cu parteneri europeni din domeniul educatiei si formarii prin proiectele de mobilitate Erasmus+;
   

 • CRESTEREA prestigiului si a dimensiunii europene prin colaborarea cu ong-uri, institutii de invatamant, autoritati locale din tara si din UE.

Prin structura și conținuturile lor științifice, cursurile le vor permite participantilor formarea si dezvoltarea competențelor și abilităților de comunicare eficienta, gandire creativa și a celor digitale.

 

1. Cursul "Encouraging creative thinking".
Praga, Republica Cehia (14.03.2016-18.03.2016)
 

Acest curs va permite:

 • imbunatatirea abilitatilor de gandire creative;

 • abordarea inovarii ca proces organizational;

 • cunoasterea unor instrumente și tehnici pt rezolvarea inovativa a problemelor;

 • promovarea imaginatiei si bucuriei prin gandirea creativa,a schimburilor de experiente și practici cross-culturale în creativitate și inovare.

Participantilor li se vor prezenta:

 • schita procesului creative;

 • metode alternative de stimulare a creativitatii;

 • pe parcursul cursului vor fi atinse subiecte precum: ghid brainstorming, blocaje mentale, cultivarea culturii de sensibilizare, joc de teatru, taxonomia lui Bloom, proiectarea sarcinii creative.

Toate cunostintele dobandite, abilitatile si competentele dezvoltate prin participarea la cursul de formare centrat pe gandirea creativa vor fi prezentate in brosura informativa, elaborată de cei 3 participanți la curs, ,,Avantajele unei gandiri creative” și a suportului de curs ,,Gandirea creativa si tehnici de rezolvare a problemelor”.

 

2. Cursul "Developing Effective Communication Skills".
Ljubliana, Slovenia (08.05.2016 – 14.05.2016)
 

Prin conținutul său științific, cursul va permite participanților:

 • să identifice si să intelega deficientele în procesul de comunicare, dinamica psihologică în procesul de comunicare;

 • să depășească barierele în procesul de comunicare;

 • să gestioneze mai bine conflictele;

 • să identifice comportamentele, emotiile, gandurile ce impiedica dezvoltarea umana la potential maximum pentru eliminarea comportamentelor disfunctionale, a intaririi relatiilor pozitive si a asigurarii unei functionari sanatoase.

Participantilor li se vor prezenta:

 • metodele de comunicare cu perspective de programare neuro-lingvistică care vor permite explorarea modului in care comunicam, gandim și producem schimbari pentru cresterea increderii,a motivatiei și a nivelului personal de succes;

 • tehnici de solutionare a conflictelor, prin participarea la jocuri de stimulare și de conducere, jocuri de rol, de oglindire, psihologice individuale si de grup.

Cunostintele, abilitatile si competentele dezvoltate de participantii la cursul de formare centrat pe comunicarea eficienta vor sta la baza elaborarii unui Kit de comunicare eficienta, a brosurii informative ,,Comunicarea eficienta-reguli si beneficii” și a suportului de curs “Calea spre o comunicare eficienta”.

Kitul va contine:

 • reguli generale de comunicare;

 • metode si instrumente pentru imbunatatirea comunicarii atat intern, la nivel organizational, cat si in exterior; el va fi adaptat diferitelor proiecte locale/ nationale/internationale pe care asociatia le va desfasura,mulandu-se pe situatiile concrete din cadrul acestora, influentand astfel benefic rezultatele, impactul si sustenabilitatea lor.

Cele doua brosuri informative ,,Comunicarea eficienta-reguli si beneficii” si ,,Avantajele unei gandiri creative” vor fi prezentate:

 • tuturor persoanelor care activeaza la nivelul asociatiei;

 • in cadrul activitatilor desfasurate in parteneriat cu alte institutii, cu comunitatea locala,

 • la cursurile de formare sustinute de participantii la curs si ceilalti formatori ai asociatiei, in oras, judet si in spatiul european.

 

 
3. Cursul "Digital Extra".
Stockholm, Suedia (31.07.2016- 06.08.2016)

Acest curs le va asigura participanților:

 • să-și dezvolte abilitati de baza privind eLearning si media digitala si competente avansate de invatare bazata pe TIC ;
 • să invețe cum să creeze un continut eLearning de calitate folosind contextul culturii și al patrimoniului, utilizand soft-uri in cea mai mare parte gratuite, webquest, videocasting, prodcasting și screencasting;
 • să proceseze digital imagini, să creeze o expozitie digitala educativă.

Competentele dobandite in domeniul IT vor fi valorificate cu usurinta in activitatile organizatiei datorita oportunitatilor multiple oferite de noile tehnologii. Invatarea folosind smart-phone si tablete, cu aplicatii si soft-uri gratuite, crearea de materiale utilizand webquest, screencasting, podcasting, procesarea imaginilor digitale, toate respectand drepturile digitale, vor permite cresterea atractivitatii cursurilor de formare, a activitatilor in cadrul proiectului “Scoala de vara-centru de educatie alternativa” si a celorlalte proiecte.

Ele vor fi integrate si in crearea de suporturi de curs/tutoriale/materiale pentru cursurile desfasurate de asociatie, in realizarea produselor rezultat ale proiectelor desfasurate, in activitati de diseminare a acestora, vor constitui baza de pornire pentru desfasurarea de workshop-uri, pentru comunicarea moderna.


Se va organiza workshop-ul "Noile tehnologii in procesul educativ".

 

Participantii la cele 3 cursuri de formare, datorita cunostintelor dobandite, abilitatilor si competențelor dezvoltate, vor deveni surse de informare si de formare pentru toti membrii si voluntari activi ai asociatiei si pentru persoane din afara acesteia care vor dori sa-si dezvolte abilitati si competente in domeniile mentionate, asigurandu-se astfel:

 • o mai buna relationare intra si inter-organizațională;

 • cresterea capacității inovatoare și a vizibilitatii organizatiei;

 • intarirea capacitatii asociatiei prin cresterea numărului de membrii si voluntari activi cu abilitati si competențe dezvoltate in arii de interes major;

 • dezvoltarea Asociatiei ca centru de formare a adultilor si tinerilor;

 • cresterea numărului de membrii, a proiectelor desfasurate si a dimensiunii europene.

Pe durata mobilitatilor se va comunica in limba engleza asigurandu-se astfel dezvoltarea, la participanți, a abilitatilor de comunicare in aceasta limba, imbogatirea limbajului cu termeni de specialitate.

De asemenea, faptul ca la cursuri vor participa si persoane din alte tari va fi benefic pentru dezvoltarea interculturala a participantilor si a abilitatilor lingvistice in limba engleza.
Relationarea cu persoane apartinand altor culturi va lasa deschisa posibilitatea unor viitoare colaborari in cadrul unor proiecte europene.
 
La întoarcerea în organizație, participanții la mobilități vor susține:

 • 2 sesiuni de informare/diseminare referitoare la “Kitul de comunicare eficient” la care vor participa toti voluntarii si membrii asociatiei

  • 1 sesiune de formare pentru voluntari, membri, presedinti ai celor 10 ong-uri si asociatii partenere din judetul Dolj in care se va prezenta brosura “Comunicarea eficienta-reguli si beneficii”(2 persoane/institutie)

  • 1 sesiune de formare pentru cadrele didactice de la cele 10 scoli partenere din regiunea sud-vest Oltenia in care se va prezenta brosura “Comunicarea eficienta-reguli si beneficii”(2 persoane/institutie)
    

 • 3 cursuri de formare ACTIUNEA KA1- Adult Education staff mobility pt 60 de cursanti la care vor participa reprezentanti ai ong-urilor, institutiilor publice care vor sa initieze aceste tipuri de proiecte
   

 • 2 sesiuni ale cursurilor de formare “Calea spre o comunicare eficienta” si ,,Gandirea creativa si tehnici de rezolvare a problemelor” la care vor participa cate 2 persoane de la fiecare ONG si scoala partenera(40 persoane)
   

 • 1 masa rotunda pe tema “Gandirea creativa si tehnici de rezolvare a problemelor” la care vor participa 5 consilieri educativi si 15 profesori de la scoli din Craiova
   

 • 2 ateliere de lucru in domeniul IT cu voluntarii si membrii asociatiei, in care se vor utiliza softurile si aplicatiile folosite in cadrul cursului Digital Extra, pentru ca acestia sa devina capabili sa-si promoveze si sa-si faca vizibile activitatile desfasurate in cadrul asociatiei.
   


Următoarele cursuri au fost desfășurate în mai multe sesiuni în perioada iunie-octombrie 2016, în cadrul Proiectului ERASMUS+, Acțiunea cheie KA1, Educatia Adultilor, nr. 2015 - 1- RO01-KA104-014612, intitulat “DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA PRIN PROIECTE EUROPENE”. La cursuri au participat reprezentanți ai unor ONG-uri din Craiova, profesori și consilieri psihopedagogi, de la instituții de învățământ din județul Dolj și Olt. Formatori Dică Alina Marilena, Radu Daniela Laura, Belu Andreea Mihaela, Dăescu Oana, Cap Iuliana, Belu Tamara.


Masă rotundă în cadrul proiectului ERASMUS+  (1 iunie 2016)
Dezvoltare organizațională prin proiecte europene la care au participat profesori și consilieri din școlile din județul Dolj, cu precădere de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova.

În cadrul mesei rotunde, cei trei participanți la cursul de formare de “Encouraging Creative Thinking”, derulat la Praga, au împărtășit din cunoștințele și experiența dobândită, au prezentat brura ,,Avantajele unei gândiri creative”, realizată de aceștia în baza celor învățate, și au dezbătut împreună cu participanții subiecte de discuție pe tema Gândirii creative.

 

 

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestui website nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta publicatie.