English Language
 Noutăți   |   Departamente   |   Proiecte   |   Formare   |   Voluntariat   |   Parteneri   |   Galerie   Descărcări 
Contact

Despre noi

Legături utile
 
www.erasmusplus.ro/
www.llp-ro.ro
www.stiriong.ro
www.fdsc.ro
www.europapentru
cetateni.eu

www.fseromania.ro
www.eurodesk.ro

www.fonduri-ue.ro

 

 

 

Scopurile Asociației Edulife sunt următoarele:

 • Promovarea, educarea, formarea, reconversia și susținerea inserției pe piața muncii a tinerilor și adulților;

 • Promovarea, sprijinirea, coordonarea și realizarea de activități care să contribuie la dezvoltarea comunității din punct de vedere educațional, social, cultural, ecologic, turistic, sportiv și religios;

 • Îmbunătățirea organizării și funcționării societății civile prin identificarea și promovarea valorilor;

 • Asistarea și orientarea societăților comerciale, organizațiilor neguvernamentale, administratiei publice locale și centrale, precum și oricărăror alte organizații interne și internaționale în procesul de promovare și susținere a copiilor, tinerilor și adulților;

 • Informări și implicări în gestionarea problemelor de interes public și comunitar.
   

Asociația Edulife va desfășura următoarele activități:

 • Organizarea de întâlniri, reuniuni, cursuri, conferințe, seminarii, simpozioane, schimburi de experiență, expoziții, mese rotunde, colocvii, târguri și alte manifestări;

 • Înființarea și susținerea de filiale ale asociației;

 • Crearea și administrarea unor pagini web, care să faciliteze contactul între tineri, accesul la baza de date și la informații pentru aceștia;

 • Editarea de reviste, materiale informative;

 • Susținea și încurajarea desfășurării de activități publicistice și editoriale;

 • Administrarea și acordarea unor fonduri de burse și premii pentru copii și tineri cu potențial deosebit și/sau copii și tineri aflați în situații dificile;

 • Inițierea și sprijinirea unor birouri de consiliere pe domeniile de interes ale asociației pentru persoanele aflate în situații dificile;

 • Realizarea de proiecte și programe, prin accesarea de fonduri publice sau private, interne sau internaționale, pentru modernizarea și îmbunătățirea serviciilor educaționale, profesionale, sociale, sportive, culturale, turistice și religioase destinate copiilor, tinerilor și adulților;

 • Susținerea pregătirii copiilor, tinerilor și adulților și a implicării acestora în realitățile educaționale, profesionale, sociale, culturale, turistice, sportive și religioase;

 • Colaborarea cu alte organizații și organisme din țară și străinătate;

 • Inițierea și susținerea de proiecte de acte normative ce vizează domenii de interes pentru copii, tineri și adulți, cu respectarea legislației în vigoare;

 • Afirmarea și promovarea toleranței, cetățeniei active, egalității de șanse, democrației participative, pluralismului opiniilor, exprimării asertive, confruntării libere de idei, performanței, responsabilității civice și spiritului critic;

 • Promovarea și apărerea drepturilor omului;

 • Organizarea de activități culturale, excursii turistice și vizite profesionale, menite să contribuie la dezvoltarea relațiilor asociative cu alte organizații și organisme din țară și străinătate;

 • Responsabilizarea populației și a instituțiilor față de impactul pe care îl are comportamentul asupra mediului înconjurător;

 • Organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și filantropie;

 • Sprijinirea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;

 • Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;

 • Prezentarea factorilor de mediu și a rolului acestora asupra mediului înconjurător;

 • Expunerea necesității cunoașterii principalelor surse de poluare, precum și a metodelor de diminuare sau stopare a poluării;

 • Implicarea participanților în colectarea deșeurilor depozitate neconform și reprezentând un pericol pentru natură.